Kværndrup.info. LysAvisen. InfoTavlen. Lokalrådet. Egeskov Mølle. Kværndrup Forsamlingshus. Bladet 5772.Kværndrup. Hjertestarter. Byfornyelse. Kværndrup gennem tiden. I- og omkring Kværndrup. Fra dagpleje til skole. Foreningerne. Nyttige telefonnumre. Email & Redaktion.

FLAGDAGE PÅ LÆRKEVEJ

På den sidste del af af Lærkevej fra Drosselvej og ”op” har man siden 2006 haft en sød og smuk tradition, nemlig Flagdage, hvor man flager for hinanden på fødselsdage og andre store begivenheder. Det betyder at alle beboerne flager med et flag på stang i indkørselen og dem der så også har flagstang hejser flaget!

Det var tilflytter Lonnie Braagaard der indførte denne tradition, lidt over et år efter hun købte huset på Lærkevej, og ved en vejfest mente Lonnie så at der skulle ske noget på vejen og ideen omkring at flage for hinanden tog form. Så i dagene derefter gik Lonnie rundt til alle beboerne på den lille del af Lærkevej og fik talt med dem, og alle syntes godt om ideen, så navn og fødselsdag blev noteret og en flagliste blev omdelt.Flagreglerne:


De vigtigste flagregler:


1.  Flaget hejses & nedhales.

Flaget hejses tidligst kl 08:00 og hales ned ved solnedgang.

På dage hvor solen står op efter kl. 08:00, hejses flaget først ved Solopgang. Flagning om natten er tilladt, HVIS flaget er direkte oplyst, med projektør eller lign.


2.  Flag på halv stang

På visse mindedage & i anledning af dødsfald flages der på halv stang. Flaget hejses først til tops, og bliver der i nogle sekunder. Derefter sættes det på halv, dvs. nedhales så langt at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen. Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops, og forbliver der i nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.

På bisættelsesdagen flages på halv stang til bisættelsen har fundet sted. Derefter flages på hel stang til solnedgang.

Sådan foldes Dannebrog

Sådan bruges Dannebrog

Officielle Flagdage