Kværndrup.info. LysAvisen. InfoTavlen. Lokalrådet. Egeskov Mølle. Kværndrup Forsamlingshus. Bladet 5772.Kværndrup. Hjertestarter. Byfornyelse. Kværndrup gennem tiden. I- og omkring Kværndrup. Fra dagpleje til skole. Foreningerne. Nyttige telefonnumre. Email & Redaktion.

Velkommen til Projekt Landsbyklynger


Et pilotprojekt sat i værk af DGI og RealDania, for, via dannelsen af landsbyklynger, at kortlægge hvilke ressourcer der ligger i de enkelte landsbyer, og på denne måde danne sig et overblik over udnyttelsesgraden af de enkelte ressourcer i de enkelte småsamfund.


Projektet dækker den gamle Ryslinge kommune, med de tre hovedlandsbyer, Ryslinge, Gislev og Kværndrup, som hver især har alle de faciliteter der skal være der for at kunne være en ”rigtig” landsby, der er købmand, forsamlingshus og idrætshal i hver af de tre landsbyer, men udnyttes disse potentialer rigtigt eller står dele af disse u-udnyttet hen det meste af tiden.

Projekt Landsbyklynger ønsker at analyserer om der virkeligt er brug for alle disse ressourcer eller om det vil være formålstjenligt at omlægge- eller direkte lukke enkelte aktiviteter for derved at styrke tilsvarende aktiviteter i de andre klyngelandsbyer.


Lokalrådene i de tre landsbyer er gået med i arbejder for at finde ”svage” ressourcer, men ikke for at lukke dem, men for at finde dem i tide, så vi samen kan styrke det der er svagt, og på den måde undgå at der forsvinder noget fra ”vores” landsby.

Men vi har brug for dig, for kun sammen kan bibeholde den befolkningstilvækst der for tiden er i ”gamle Ryslinge kommune” -

DELTAG OG STYRK DIT LOKALSAMFUND


Besøg hjemmesiden

Landet På Midtfyn