KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 22/3-2023.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633  -   Mail: lokalraadet@kvaerndrup.info

Således præsenteres Kværndrup på Wikipedia:

Foto: Egeskov marked

Egeskov Slot

Vores lokale sporsthal

En analog & digital by

Det er Kværndrup

Kværndrup kan bryste sig af at have sit eget lokale blad, som redigeres og omdeles af  en flok ildsjæle fra by og omegn. Bladet udkommer 6 gange årligt og omdeles gratis til alle husstande med postnr 5772. Bladet er sammen med byens hjemmeside og LysAvisen kilden til hvad der sker i by, og omegn. Derudover har vi den lokale kalender der hus-standomdeles, og som udgives af Kværndrup Borger- og Erhvervsforening.

Slot, Park og Museum

Egeskov Slot

Penge alene gør det ikke

Byfornyelse

Egeskov er en Dansk Herregård, der er beliggende ved Kværndrup . Slottet, og står på pæle i en lille sø, der samtidig fungerer som voldgrav. Eneste adgang til slottet var/er over vindebro. Egeskov er en af Europas bedst bevarede vandborge, og opført i 1554 af rigsmarsk Frands Brockenhuus. Selve gården er dog ældre og kan dateres helt tilbage til 1400-tallet. Godset er i dag på 1131 ha.


Lokalrådet har taget hul på endnu et år, og glæder sig til at fortsætte arbejdet med de mange projekter som optager lokalrådet. En af de ting vi i lokalrådet er meget optaget af, er Byfornyelsen, og de fremskridt der er at spore på det område, men også udvikling's- planerne for vores sportshal er med på listen.

Lokalrådet holder et vågent øje med by og opland, vi må ikke gå i stå som så mange andre småbyer på landkortet.

mere>> mere>>

Kværndrup er en stationsby på det centrale Fyn med (1.637 indbyggere (2014)) - 1.719 indbyggere (2022), beliggende i Kværndrup Sogn. Mens andet led af navnet er en afledning af torp, stammer det første led fra det olddanske kwærn og betyder "mølle". Byen ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune og tilhører Region Syddanmark.

Ca. midt i byen på en høj banke ligger Kværndrup Kirke som er en romansk kirke med gotiske udbygninger i det 15. og 16. århundrede med korsbygning, tårn og våbenhus. Kirken var før i tiden slotskirke for godset Egeskov der ligger to kilometer vest for selve byen.

Netop slottet Egeskov er uden sammenligning Kværndrups største kultur- og turistattraktion. Det regnes for en af de bedst bevarede slotte fra renæssancen med såvel voldgrav som renæssance- og barokhave hvoraf dele af haven kan føres helt tilbage til 1600-tallet. Slottet stod efter 30 år færdigt i år 1554, opført af en rigsmarsk ved navn Frands Brockenhuus som lod det bygge på egepæle nedrammet i søen. Det gør Egeskov til en enestående vandborg i Danmark. I forbindelse med slottet finder man bindingsværksbygninger med veteranbilmuseum, motorcykelmuseum samt et falckbilmuseum, ligesom der findes en legehave mellem havens gamle egetræer.


I Kværndrup Sogn er der et bredt samarbejde og lokale initiativer. Der er ildsjæle, borgere med interesse for deres nærmiljø, men der er også en stor udfordring i at starte en positiv og selvforstærkende udvikling, styrke fællesskabet i lokalsamfundet og fremme engagement.

Lokalrådet vil arbejde på at udvikle området og de fysiske rammer, sikre bestående kultur- og fritidstilbud, styrke foreningslivet og meget andet. Sagt med andre ord: Vi arbejder for at sikre, at Kværndrup Sogn også i fremtiden vil være et godt og attraktivt sted at leve og bo.

Helt afgørende er det at sikre udvikling frem for afvikling af vores landsbymiljø.

 Dette lader sig kun gøre, hvis gode ideer afføder konkrete og aktive handlinger, der implementeres og imødekommes.

Forhåbentlig bliver ideer til forventninger og forventninger til uundværlige behov og naturlige krav fra lokalsamfundet.

Lokalrådets visioner for Kværndrup er helt overordnet at arbejde på:

At blive et attraktivt bosætningsområde og mere målrettet tiltrække erhvervsaktive børnefamilier. At fastholde skole, daginstitutioner og idrætsfaciliteter herunder hallen.

Forskønne området/ byen, øge trafiksikkerheden og forbedre de rekreative områder i

Kværndrup Sogn så det er et trygt og godt sted at bo.

Fortsat udvikle foreningslivet og skabe brede fritidstilbud til borgere i alle aldre. Skabe samhørighed, fællesskab og engagement


VELKOMMEN

TIL: