KVÆRNDRUP LOKALRÅD

Lokalrådet hjemmeside opdateres efter behov, og senest efter hvert lokalrådsmøde. Sidste opdatering 16/2-2023.

Formand: Frank Andersen • Lærkevej 29 • 5772 Kværndrup • Tlf. 6177 6633 Mail: lokalraadet@kvaerndrup.infoGeneralforsamling


Kværndrup lokalråd indkalder til Generalforsamling i Kværndrup Hallen,

D. 21/3-2023 klokken 19:00

Dagsorden i flg. Vedtægterne.


Vel mødt

Relevante links

Kværndrup Filmen 2020

Byens Hjemmeside

Fynsland

Faaborg-Midtfyn

KVÆRNDRUP

Tæt på skov og natur, med flere gode stisystemer og en kombineret gå- og cykelsti fra bymidten til Egeskov Mølle, lige forbi Egeskov Slot

LysAviserne, hjemmesiden

Dokument mappe